bet36备用主页

公益绘本故事会

文学沙龙

用户登录

大田县地方税务局2017年第3季度各项收入完成情况表
来源:    发布时间: 2017-10-22 14:50   473 次浏览   大小:  16px  14px  12px
?

??&
?

??????????????????????????????


大田县地方税务局

2017年第3季度各项收入完成情况表

单位:万元

序号

???

本月入库税额

本月入库比上年同期增减绝对额

本月入库比上年同期增减%

19月份累计入库税额

19月份累计入库比上年同期增减绝对额

19月累计入库比上年同期增减%

完成年度计划%

1

各项收入总计

4,480.53

1,088.99

32.11

35,608.71

-1,609.36

-4.32

 

2

一、税收收入合计

2,045.82

629.50

44.45

16,637.17

-3,362.19

-16.81

 

3

1、中央级收入

246.79

35.45

16.77

3,976.55

622.88

18.57

 

4

2、地方级收入

1,799.03

594.05

110.07

12,660.61

-3,985.07

-97.93

 

5

其中:省级

2.61

0.99

60.79

321.54

-1,284.19

-79.98

 

6

县(市、区)级收入

1,796.42

593.06

49.28

12,339.07

-2,700.87

-17.96

 

7

二、非税收入合计

2,434.71

459.50

23.26

18,971.54

1,752.82

10.18

 

8

教育费附加收入

121.41

33.22

37.67

1,060.36

187.04

21.42

 

9

地方教育费附加收入

80.73

21.90

37.23

715.08

141.93

24.76

 

10

文化事业建设费收入

0.00

0.00

0.00 

0.00

-5.51

-100.00

 

11

社会保险基金收入

2,150.99

398.08

22.71

16,479.06

1,470.59

9.80

 

12

1、基本养老保险基金收入

1,140.98

247.64

27.72

7,864.84

802.84

11.37

 

13

2、失业保险基金收入

30.65

-4.14

-11.89

270.20

-111.99

-29.30

 

14

3、基本医疗保险基金收入

718.18

64.19

9.82

6,511.25

548.54

9.20

 

15

4、工伤保险基金收入

221.33

101.34

84.46

1,402.41

287.44

25.78

 

16

5、生育保险基金收入

39.84

-10.96

-21.57

430.36

-56.24

-11.56

 

17

6、其他社会保险基金收入

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

税务部门罚没收入

0.04

0.04

0.00 

0.23

-0.52

-69.20

 

19

税务行政性事业收费收入

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20

其他

100.60

16.88

20.16

853.37

-26.89

-3.05

 

?大田县地方税务局

2017109