bet36备用主页

公益绘本故事会

文学沙龙

用户登录

大田县地方税务局2018年第1季度各项收入完成情况表
来源:    发布时间: 2018-04-11 15:16   445 次浏览   大小:  16px  14px  12px


 

单位:万元

序号

项    目

本月入库税额

本月入库比上年同期增减绝对额

本月入库比上年同期增减%

1至3月份累计入库税额

1至3月份累计入库比上年同期增减绝对额

1至3月累计入库比上年同期增减%

1

各项收入总计

2974.47

. -78.26

-2.56.

13819.81

2967.39

27.34

2

一、税收收入合计

1014.02

-253.97

-20.03

7362.45

2169.78

41.79

3

1、中央级收入

394.87

115.08

41.13

2334.77

900.94

62.83

4

2、地方级收入

619.15

-369.06

-37.35

5027.68

1268.84

33.76

5

其中:省级

4.98

3.77

313.35

717.54

590.74

465.89

6

县(市、区)级收入

614.17

-372.83

-37.77

4310.14

678.10

18.67

7

二、非税收入合计

1960.45

175.71

9.85

6457.36

797.61

14.09

8

教育费附加收入

101.57

29.77

41.45

448.03

126.86

39.50

9

地方教育费附加收入

67.59

18.27

37.05

297.63

82.80

38.54

10

文化事业建设费收入

0

0

0

0

0

0

11

社会保险基金收入

1751.93

132.03

8.15

5530.49

582.70

11.78

12

1、基本养老保险基金收入

805.92

68.81

9.34

2585.45

308.40

13.54

13

2、失业保险基金收入

32.66

-7.44

-18.56

90.29

-19.91

-18.07

14

3、基本医疗保险基金收入

734.62

51.41

7.53

2244.35

191.85

9.35

15

4、工伤保险基金收入

148.49

36.04

32.05

517.79

159.11

44.36

16

5、生育保险基金收入

30.25

-16.79

-35.69

92.61

-56.74

-37.99

17

6、其他社会保险基金收入

0

0

0

0

0

0

18

税务部门罚没收入

1.35

1.35

0

2.37

2.37

0

19

税务行政性事业收费收入

0

0

0

0

0

0

20

其他

38.01

-5.71

-13.06

178.84

2.88

1.64